Monthly Archives

Styczeń 2017

  • książki

    Jestem miasto: Warszawa; Kraków

    Jestem w Warszawy “Jestem z Warszawy”, to słowa, które wypowiadając sprawiały, że czułam zmętnienie mózgu u rozmówcy. Bycie z Warszawy, to nie to samo co bycie w Warszawie. Można w niej żyć i jej…

    Czytaj dalej

    29 stycznia 2017